Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Personel Alımı Nihai Sonuç Duyurusu
29.09.2023

T.C.

BARTIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

İ LA N

 

  

            Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza verilen sınav izinleri doğrultusunda sözleşmeli zabıt kâtibi, sözleşmeli mübaşir, sözleşmeli hizmetli ve sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına ataması yapılacakları belirlemek üzere yapılan sözlü sınavlar neticesinde, sözlü sınavlarda başarılı olarak atamaya hak kazanan adaylara ilişkin “Nihai Başarı Listeleri” Adliyemiz internet sayfasında yayımlanmıştır.

            Bu kapsamda, atamaya hak kazanan (yapılan sorgulama sonucu BAŞARILI olarak kazandığı belirtilen) adayların aşağıda yazılı atamaya esas evrakları hazırlayarak Bartın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na bizzat ya da posta yoluyla göndermeleri (başvurusu reddedilen, süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyen yada hakkından feragat eden olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylarla ayrıca irtibata geçilecek olup, şu aşamada yedek adayların aşağıdaki evrakları hazırlamasına gerek olmadığı) gerekmekte olup,

Yazımızın tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır.

 

            İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ilanen duyurulur.

 

            ATAMAYA ESAS EVRAKLAR                    :

            1-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin onaylı örneği (diploma/belge aslı ibraz edildiğinde Başkanlığımızca onay işlemleri yapılacaktır. Yine e-devlet üzerinden alınan mezun belgeleri de ibraz edilebilecektir.)

            2-KPSS sonuç belgesi

            3-Sertifika (Bilgisayar-Daktilo Sertifikası yada Transkript)

            4-Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belge (Terhis, muaf, tecil vs.)

            5-Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair yazılı beyan (Dosyasını indirmek için tıklayın)

            6-Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan (Dosyasını indirmek için tıklayın)

            7-Herhangi bir kamu kurumunda görev yapan varsa görev yaptığı kurumu gösterir belge,

            8-Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet 6x9 ebadında ve 2 adet biometrik olmak üzere 4 adet vesikalık fotoğraf  (fotoğrafların kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olması)

            9-Mal bildirimi formu  (Dosyasını indirmek için tıklayın)

            10-Eş durum beyanı (Dosyasını indirmek için tıklayın)

            11-Adli sicil kaydı (bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı alınması)

            12-Nüfus kayıt örneği ve kimlik fotokopisi

            13-Merkez veya mülhakat adliyelerinden hangilerine atanmak istenildiğine dair beyan

            14-Güvenlik Soruşturması Formu

            15-Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında atanmaya hak kazananlara ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Fotokopisi       

         16-Yine Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında atanmaya hak kazanan adaylar için, Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6-18/c maddesinde belirtilen şartları kapsayacak şekilde tam teşekküllü Devlet hastanesinden alacakları “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu,

 

 

TC KİMLİK NO
ADI SOYADI
BABA ADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Gölbucağı mh. 565 sk. 74100 - BARTIN

Telefon

0378 227 16 35

0378 227 16 80

E-Posta

bartin.cbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu